Thống kê truy cập

000000707526

Hôm nay: 87

Hôm qua: 218

Tháng này: 5524

Tháng trước: 9406

Tất cả: 707526


Đang online: 47
IP: 3.227.233.6
Unknown 0.0

CHẤN LƯU BÓNG HUỲNH QUANG T8 (PC T8 TOP)

    CHẤN LƯU BÓNG HUỲNH QUANG T8 (PC T8 TOP)

  • Giá 0 VND
  • Số lượng

<ul> <li> <p> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Cấp hiệu quả năng lượng: A2<br /> Tuổi thọ trung b&igrave;nh l&ecirc;n tới 50,000h ở Ta = 50degC</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Tự động khởi động sau khi thay thế b&oacute;ng.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Tự động tắt khi b&oacute;ng hỏng</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">220 &ndash; 240 V</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">IP20</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Cos&phi; = 0.97</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Nhiệt độ l&agrave;m việc -10 ... 50 &deg;C; Nhiệt độ Tc max = 65 &deg;C</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Bảo h&agrave;nh sản phẩm 35năm. </span></span><br /> &nbsp;</p> </li> </ul> <p> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;"><strong>C&aacute;c dải c&ocirc;ng suất:</strong></span><br /> <br /> PC 1x18/36/58W T8 TOP<br /> <br /> Bộ 2 b&oacute;ng<br /> PC 2x18/36/58W T8 TOP<br /> &nbsp;<br /> Bộ 3 b&oacute;ng:<br /> PC 3X18; 3X36W T8 TOP<br /> <br /> Bộ 4 b&oacute;ng<br /> PC&nbsp;4X18W T8 TOP&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;</span></span><br /> &nbsp;</p>

<span style="font-size: 14px;">Điện &aacute;p nguồn: 220 - 240 V<br /> Dải điện &aacute;p AC: 198-264 V (b&oacute;ng khởi động &ge; 198 V AC)<br /> Tần số nguồn: 50/60 Hz<br /> Bảo vệ qu&aacute; &aacute;p: 320 VAC, 1 h (với 280 VAC, 48 giờ cho chấn lưu 2x58 W v&agrave; ứng dụng 3x36 W)<br /> Thời gian khởi động : &le; 1. 5&nbsp;gi&acirc;y<br /> Tần số hoạt động: &gt;&nbsp;39 kHz<br /> Loại bảo vệ: IP20</span><br />

<p> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><em><strong>MỌI CHI TIẾT XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ:</strong></em></span></span></p> <p> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><em>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN C&Ocirc;NG NGHỆ HDP VIỆT NAM.</em></span></span><br /> &nbsp;</p> <ul style="font: 12.22px/17.98px Arial, Tahoma, Verdana; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: square;"> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><em><strong>Tel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp; +84-4 8589 8257/ 6661 5057</strong></em></span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: square;"> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><em><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>HOTLINE :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>+8496 291 4466/ +8496 385 4466</strong></span></em></span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: square;"> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><em><strong>Email &nbsp; &nbsp; &nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:infor@hdptech.com.vn">infor@hdptech.com.vn</a></strong></em></span></span></li> <li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: square;"> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><em><strong>Địa chỉ&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><strong>Ph&ograve;ng 503, số 54, ng&otilde; 102 Trường Chinh, Đống Đa, H&agrave; Nội</strong></em></span></span></li> </ul>

Bình luận

Tìm kiếm

Đăng ký & đăng nhập

Sản phẩm nổi bật

Quảng cáo

Quảng cáo bên phải 3
 a1