REDUCED FLICKER PERCENTAGE/ GIẢM TỶ LỆ NHÁY CỦA ÁNH SÁNG

June 15, 2021

GIẢM TỶ LỆ NHÁY CỦA ÁNH SÁNG

 

Ánh sáng dao động, nhưng thường ở tần số rất cao mà mắt người không nhận thấy được. Do đó nhận thức tức thời của chúng ta là một tia sáng liên tục.

 

Bằng cách giảm tỷ lệ nhấp nháy ánh sáng xuống dưới ngưỡng nhất định ở tần số thấp hơn, ComfyEYE loại bỏ hiệu ứng nhấp nháy và giúp mắt chúng ta không bị căng khi cảm nhận ánh sáng liên tục.

 
Also in News

Thử 2
Thử 2

April 19, 2021

Continue Reading

Testing
Testing

November 15, 2019

Continue Reading