REDUCED FLICKER PERCENTAGE / GIẢM TỶ LỆ NHÁY CỦA ÁNH SÁNG

GIẢM TỶ LỆ NHÁY CỦA ÁNH SÁNG

 

Ánh sáng dao động, nhưng thường ở tần số rất cao mà mắt người không nhận thấy được. Do đó nhận thức tức thời của chúng ta là một tia sáng liên tục.

 

Bằng cách giảm tỷ lệ nhấp nháy ánh sáng xuống dưới ngưỡng nhất định ở tần số thấp hơn, ComfyEYE loại bỏ hiệu ứng nhấp nháy và giúp mắt chúng ta không bị căng khi cảm nhận ánh sáng liên tục.

 

REDUCED FLICKER PERCENTAGE

Light oscillates, but normally at very high frequencies not noticeable by the human eye. Therefore our instantaneous perception is a continuous ray of light.

By reducing light flicker percentage below certain threshold at lower frequencies, ComfyEYE eliminates stroboscopic effect and prevents our eyes from being strained to perceive light as continuous.