DALI-2: Phiên bản mới nhất của giao thức DALI

August 29, 2021

DALI-2: Phiên bản mới nhất của giao thức DALI

DALI-2: Phiên bản mới nhất của giao thức DALI

DALI là một giao thức được tiêu chuẩn hóa trong ngành để điều khiển ánh sáng. Giao thức được quy định trong tiêu chuẩn quốc tế nhiều phần IEC 62386, cũng như trong thông số kỹ thuật do DiiA viết.

DALI-2 đề cập đến phiên bản mới nhất của giao thức DALI.

So với DALI phiên bản-1, có nhiều lệnh và tính năng mới trong DALI-2. Trong khi phiên bản DALI-1 chỉ bao gồm thiết bị điều khiển, DALI-2 bao gồm các thiết bị điều khiển như bộ điều khiển ứng dụng và thiết bị đầu vào (ví dụ: cảm biến), cũng như bộ nguồn bus.

DALI-2 tập trung vào khả năng tương tác của các sản phẩm từ các nhà cung cấp khác nhau và chương trình chứng nhận DALI-2 xác nhận khả năng tương thích của sản phẩm với các thông số kỹ thuật liên quan. 

 

LƯU Ý KỸ THUẬT

DALI-2: The new version of the DALI standard

Ghi chú Kỹ thuật DiiA này có tên "DALI-2: Phiên bản mới của tiêu chuẩn DALI" mô tả những khác biệt chính về kỹ thuật giữa phiên bản 1 của tiêu chuẩn DALI và DALI-2.

Các chi tiết khác có thể được tìm thấy trong bản thân các tiêu chuẩn, có sẵn để mua từ cửa hàng trực tuyến của IEC.

 

DALI-2 và khả năng tương tác

► Chứng nhận DALI-2 hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng tương tác đa nhà cung cấp so với các hệ thống DALI (phiên bản 1) hiện tại trên thị trường.

► Quy trình kiểm tra cho DALI-2 chi tiết và toàn diện hơn nhiều so với DALI phiên bản-1 và sẽ được cải thiện hơn nữa nếu các vấn đề mới được xác định.

► DiiA tổ chức Plugfests thường xuyên, đó là sự kiện để cho phép các công ty thành viên để thử nghiệm khả năng tương tác của các sản phẩm của họ với những người từ các nhà sản xuất khác.

► Plugfests cũng cho phép xác nhận và nâng cao hơn nữa trình tự kiểm tra.

 

Chứng nhận DALI-2 so với đăng ký DALI phiên bản 1

 

DALI-2 certification

DALI version-1 registration

Bao gồm các thiết bị điều khiển (thiết bị đầu vào, bộ điều khiển ứng dụng)?

Yes

No

Trình tự thử nghiệm mới nhất do DiiA cung cấp cho các thành viên?

Yes

No

Trình tự thử nghiệm nâng cao được thiết kế để đảm bảo khả năng tương tác của sản phẩm?

Yes

No

Kết quả kiểm tra được xác minh bởi DiiA?

Yes

No

Tất cả các sản phẩm hiển thị trên trang web DiiA?

Yes

Yes

Chi phí?

Yes

Yêu cầu mua trước các khoản tín dụng chứng nhận

No

 

DALI-2 cho các thiết bị điều khiển

DALI-2 ban đầu bao gồm các thiết bị điều khiển

Các thiết bị điều khiển không có trong phiên bản 1 của tiêu chuẩn DALI, có nghĩa là các thiết bị điều khiển không thể mang logo DALI phiên bản 1. Chỉ những sản phẩm được chứng nhận mới có thể mang logo DALI-2.

Lợi ích của DALI-2 đối với thiết bị điều khiển::

 • Bộ điều khiển ứng dụng và thiết bị đầu vào được xác định
 • Cho phép một bộ chủ và nhiều bộ chủ
 • Mức độ ưu tiên sự kiện được xác định
 • Định địa chỉ và nhóm riêng biệt khỏi thiết bị điều khiển

 

DALI-2 cho thiết bị điều khiển và bộ nguồn bus

Cải tiến trong DALI-2

Lợi ích

Đặc điểm kỹ thuật rõ ràng hơn, bao gồm thời gian bus và nguồn cung cấp năng lượng cho bus

Cải thiện khả năng tương tác

Yêu cầu đối với độ nhạy phân cực

Cài đặt dễ dàng hơn

Nguồn cấp theo bus

Ít dây hơn

Nhiều đơn vị logic

Sản phẩm tiết kiệm chi phí hơn

Thời gian mờ dần kéo dài, 100 ms đến 16 phút

Tăng sự thoải mái và linh hoạt

Chế độ hoạt động cụ thể của nhà sản xuất

Cải thiện khả năng tương tác và tính linh hoạt

Truy vấn loại nguồn sáng

Bảo trì dễ dàng hơn

 

Hệ thống hỗn hợp DALI và DALI-2

Hướng dẫn sau đây áp dụng cho các hệ thống có thể chứa hỗn hợp các sản phẩm DALI-2 và DALI phiên bản 1:

Trước tiên, hãy tìm nhãn hiệu DALI hoặc DALI 2 trên sản phẩm:

 • Các thiết bị điều khiển trước DALI-2 là độc quyền và không được phép sử dụng nhãn hiệu DALI phiên bản 1.
 • Không có thử nghiệm nào đối với bộ nguồn bus trước DALI-2, vì vậy chúng không được phép sử dụng nhãn hiệu DALI phiên bản 1.

Bảng dưới đây đưa ra một số ví dụ về các tình huống khác nhau:

Tình huống

Kết quả

Sử dụng thiết bị điều khiển DALI-2 trong các hệ thống cũ hơn

 • Không có vấn đề gì được mong đợi. DALI-2 được thiết kế để tương thích ngược.

Sử dụng thiết bị điều khiển DALI phiên bản 1 với những bộ điều khiển ứng dụng DALI-2

 • Kiểm tra xem thiết bị điều khiển DALI phiên bản 1 đã được thử nghiệm thành công chưa
 • Không có vấn đề gì được mong đợi, nhưng thiết bị điều khiển DALI phiên bản-1 sẽ không có các tính năng DALI-2 mới

Sử dụng bộ nguồn bus không được chứng nhận DALI-2

 • Không có gì chắc chắn rằng những điều này sẽ hoạt động, bởi vì không có thử nghiệm nào cho nguồn cấp điện bus trước DALI-2

Sử dụng thiết bị điều khiển không được chứng nhận DALI-2

 • Không có tiêu chuẩn và không có thử nghiệm cho các thiết bị điều khiển trước DALI-2
 • Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị điều khiển để biết khả năng tương thích

 

 

 

 Leave a comment