HỘI THẢO: LIGHTING UP Smart Buildings

October 31, 2022

Venue:

GEM CENTER

08 Nguyen Binh Khiem str., Da Kao, District 1, Ho Chi Minh city

Date & Time:

Tuesday 1st November 2022 • 2.00pm to 5.00pm

5:00pm to 8:30pm (dinner)

Nội dung Hội thảo:

14:00 – 15:00

-Phát biểu của Đại sứ quán Phần Lan

-Giới thiệu về Helvar

-Tòa nhà của tương lai; Xu hướng trong thiết kế tòa nhà thông minh

-Hỏi và Đáp

15:00 – 15:20

-Tiệc trà

15:20 – 16:20

-Công nghệ và Giải pháp của Helvar

-Các Tính năng và Chức năng độc đáo của Helvar

-Các lợi ích và so sánh các giải pháp của Helvar với các giải pháp khác

-Các giải pháp tích hợp hệ thống

-Những đóng góp của Helvar cho các chứng nhận WELL, LEED, BREEAM…

-Xu hướng sắp tới trong Công nghệ và Giải pháp điều khiển chiếu sáng

-Hỏi và Đáp

16:20 – 16:50

-Các giải pháp và sản phẩm mới của hãng đèn ELR- UK

-Hỏi và ĐápLeave a comment