SO SÁNH DALI VỚI 1-10V

October 28, 2022

DALI được phát triển và chỉ định bởi DALI Activity Group (www.dali-ag.org), với hơn 30 thành viên từ các nhà sản xuất chiếu sáng nổi tiếng (Osram, Philips, Huco, Trilux, Vossloh, Tridonic, Helvar, v.v.)

Được xác định theo IEC 60929 Annex.-E và ANSI C82.11

Đảm bảo khả năng thay thế cho nhau của các thiết bị chiếu sáng từ các nhà sản xuất khác nhau: có thể hoạt động trên cùng một nền tảng DALI.

  • DALI là tiêu chuẩn giao diện kỹ thuật số mới trong ngành công nghiệp chiếu sáng dành cho các thiết bị chiếu sáng (2001)
  • DALI không phải là một hệ thống bus (ví dụ: EIBus, LON-works hoặc Luxmate) cho các hệ thống quản lý tòa nhà, nó chỉ là một định nghĩa giao diện

SO SÁNH GIAO DIỆN 1...10V vs. DALI

SO SÁNH GIAO DIỆN

ĐỊNH VỊ DALI TRONG CÁC HỆ THÔNG

 Leave a comment