ATePS™ ADVANCED THERMAL PROTECTION SYSTEM / HỆ THỐNG BẢO VỆ NHIỆT TIÊN TIẾN ATePS ™

ATePS™ ADVANCED THERMAL PROTECTION SYSTEM

ATePS™ is an intelligent combination of superior LED engine, electronics and heat management firmware. In the event of abnormally high ambient temperature conditions, ATePS™ actively regulates the LED engine temperature through algorithmic fine-tuning without any user intervention, maintaining maximum possible light output as well as LED engine’s lifespan.

 

HỆ THỐNG BẢO VỆ NHIỆT TIÊN TIẾN ATePS ™

ATePS ™ là sự kết hợp thông minh giữa phần LED, thiết bị điện tử và phần mềm quản lý nhiệt vượt trội. Trong trường hợp điều kiện nhiệt độ xung quanh cao bất thường, ATePS ™ sẽ chủ động điều chỉnh nhiệt độ  đèn LED thông qua tính năng tinh chỉnh theo thuật toán mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của người dùng, duy trì hiệu suất phát sáng tối đa cũng như tuổi thọ của động cơ đèn LED.