CEILING SAFE MECHANISM / CƠ CHẾ AN TOÀN TRẦN

CEILING SAFE MECHANISM

ELR modular downlights are designed with a “ceiling safe” mechanism that easily allows change of power, beam distribution and tilting angle, without risk of damaging the ceiling.

 

CƠ CHẾ AN TOÀN TRẦN

Đèn downlight dạng mô-đun ELR được thiết kế với cơ chế “an toàn trên trần” dễ dàng cho phép thay đổi công suất, phân phối chùm tia và góc nghiêng mà không có nguy cơ làm hỏng trần nhà