COMFORT PRO

COMFORT PRO

An accessory that deepens the LED light source from the fixture surface to better control light glare without sacrificing total lumen output, achieving a better cut off angle.

 

COMFORT PRO

Một phụ kiện giúp cung cấp nguồn sáng LED sâu hơn từ bề mặt cố định để kiểm soát độ chói của ánh sáng tốt hơn mà không làm giảm tổng công suất lumen, đạt được góc cắt tốt hơn