NEST, INTEGRATION / TÍCH HỢP NGUỒN VÀ LED TRONG 1 GÓI

NEST, INTEGRATION

For peace of mind, a driver is built in with the LED module. Compact and powered with ELR leading technologies. Warranty replacement of the entire module regardless of the driver or LED failure.

 

TÍCH HỢP NGUỒN VÀ LED TRONG 1 GÓI

 

Để yên tâm, một trình điều khiển được tích hợp sẵn với mô-đun LED. Nhỏ gọn và được trang bị các công nghệ hàng đầu ELR. Bảo hành thay thế toàn bộ mô-đun bất kể lỗi trình điều khiển hoặc đèn LED