EYE RESPONSE DIMMING / PHẢN ỨNG CỦA MẮT VỚI DIMMING

 

PHẢN ỨNG CỦA MẮT VỚI DIMMING

Mắt người có phản ứng không tuyến tính với độ sáng của ánh sáng. Sự thích ứng của đồng tử với ánh sáng rất khác nhau khi ở trong môi trường tối hơn. Khoa học đã chứng minh rằng đây là một phản ứng theo lôgarit. Trình điều khiển đèn LED ELR cung cấp các đường cong mờ để phù hợp với phản ứng của mắt người để tạo sự thoải mái tối đa và cảm giác sang trọng của hiệu ứng làm mờ.

EYE RESPONSE DIMMING

The human eye has a non-linear response to the brightness of light. The adaptation of our pupils to bright light greatly differs when being in a darker environment. It is scientifically proven that this is a logarithmically response. ELR LED drivers provide dimming curves to match the human eye response for maximum comfort and a luxurious feeling of the dimming effect.