PRO DOWNLIGHT / DOWNLIGHT CHUYÊN NGHIỆP

PRO DOWNLIGHT

Reduce Glare and Pinhole series tilt downlights with regression tilt mechanism, which tilts and slides the LED module backwards horizontally in a single movement that maximise LOR and efficiency while maintaining the cut off angle for excellent glare control.

 

PRO DOWNLIGHT

Đèn chiếu nghiêng dòng Reduce Glare và Pinhole với cơ chế nghiêng hồi quy, nghiêng và trượt mô-đun LED về phía sau theo chiều ngang trong một chuyển động duy nhất giúp tối đa hóa LOR và hiệu quả trong khi vẫn duy trì góc cắt để kiểm soát độ chói tuyệt vời.