ProART - Single CCT / Ánh sáng đơn sắc ProART

Single CCT

A wide variation of CCT LED Modules ranging from warm white 2700K to cool white 5000K and option of high (CRI) Ra-95, ‘ProART’.

 

Ánh sáng đơn sắc

Nhiều biến thể của Mô-đun LED CCT khác nhau, từ trắng ấm 2700K đến trắng lạnh 5000K và tùy chọn độ cao (CRI) Ra-95, ‘ProART’