WARM-DIM

WARM DIM

 

Relaxing candlelight effect ELR WARM DIM technology with an outstanding dimming performance from 100% to 0.1% brightness.

 

DIM ẤM

 

Hiệu ứng ánh nến thư giãn Công nghệ ELR WARM DIM với hiệu suất làm mờ vượt trội từ độ sáng 100% đến 0,1%