ĐÈN LED CHỐNG CHÁY NỔ EYE LEDioc EXS

LED FLOODLIGHT EXPLOSION-PROOF LEDioc EXS EXS

 

Tuân thủ Atex


  • II 2G Ex d IIB T5Gb
    • II 2D Ex tb IIIC (T 95˚C Max) Db IP66

 


Tuân thủ các Khu vực Nguy hiểm
• 
Vùng khí nổ 1 & 2
• Vùng bụi dễ cháy 21 & 22
Phân loại nhiệt độ
• 
IP66 T5 (100˚C/212˚F)
ATEX Certificate No.
• 
IEP 19 ATEX 0671

 


Related Items